نوشته های خیلی ریییز GitHub
نوشته های خیلی ریییز Rss

شرمساری

نوشته شده توسط بیژن | در دسته روزنامه | نوشته شده در 24-07-2016

۰

ALONEای شرمساری شرمساری شرمساری

جز شرمساری از خودت چیزی نداری

ای نا امیدی نا امیدی نا امیدی

از هیچکس حتی خودت خیری ندیدی

ای تنگ دستی تنگ دستی تنگ دستی

چشماتو رو هر چی دلت می خواست بستی

هی آستین بردی به چشمای نجیبت                                دستات خجالت می کشیدن توی جیبت

چون زیر بار دوستی جون کنده بودی                              از مهره های گردنت شرمنده بودی

هر چی بهت تقدیم شد دوزو کلک بود                              قلبت شکست از بس که دستت بی نمک بود

هی صبر کردی صبر اما بی علاجه                                   از صبر کردن روحت انقدر هاج و واجه

بارون حریف شر شره چشم ترت نیست                          سقفی که باید باشه بالای سرت نیست

با اینو اون نجنگ فرار کن فرار                                       از مردم دو رنگ فرار کن فرار

هی لقمه توی خون زدی تا زنده موندی                           عمری دم از بارون زدی تا زنده موندی

هی سیب نارس چیدی از باغ بهشتت                              دیدی که راضی نیستی از سرنوشتت

چون زیر بار دوستی جون کنده بودی                               از مهره های گردنت شرمنده بودی

هر چی بهت تقدیم شد دوزو کلک بود                              قلبت شکست از بس که دستت بی نمک بود

با اینو اون نجنگ فرار کن فرار                                       از مردم دو رنگ فرار کن فرار


چاوشی – آلبوم امیر بی گزند