نوشته های خیلی ریییز GitHub
نوشته های خیلی ریییز Rss

بعد از این همه سال درس خوندن

نوشته شده توسط بیژن | در دسته روزنامه | نوشته شده در 06-12-2016

۲

nafحدودا ۱۶ سال هست که درگیر درس و مدرسه هستم. با گریه وارد این محیط شدم و کم کم با پیدا کردن علی احقاقی توی مهد کودک مرحم روی زخم جدیدم گذاشتم. کم کم دبستان و راهنمایی و بعد هم دبیرستان. از مهمترین لحظات مدرسم فقط اون لحظه ای رو دوست دارم که یکی سره کلاس عربی از ته کلاس داد زد و پرسید “آقا عربی به چه دردی می خوره” و معلمم فقط یک کلمه گفت! کنکور…. بعد ۴ سال درس خوندن توی دانشگاه بالاخره فهمیدم عربی به چه دردی می خورد. به هیچ درد.