حرف های پراکنده GitHub
حرف های پراکنده Rss

شرمساری

نوشته شده توسط بیژن | در دسته روزنامه | نوشته شده در ۰۳-۰۵-۱۳۹۵

۰

ALONEای شرمساری شرمساری شرمساری

جز شرمساری از خودت چیزی نداری

ای نا امیدی نا امیدی نا امیدی

از هیچکس حتی خودت خیری ندیدی

ای تنگ دستی تنگ دستی تنگ دستی

چشماتو رو هر چی دلت می خواست بستی