نوشته های خیلی ریییز GitHub
نوشته های خیلی ریییز Rss

I’m Impressed

نوشته شده توسط بیژن | در دسته روزنامه | نوشته شده در 11-03-2015

۰

ieeeHi

Why am i talking this way

I dont know but i know I realy realy impressed

If you want to know why lets start with Nanoporous Material. This magic could transform your mobile battery to a nondead immortal object that could power to you for your entire life and thanks to James M. Tour this would not take too long to be on your desk

although i’m not going to discuss it here i wish you checkout the proccess and read more about this charm on Spectrum webpage here and here

If you do you are now prepared to see what i see deep inside the doc webpage

He shared a video with us and thats what get me realy realy fired up, a man who think just as exactly the same way as I do

هک مداری!

نوشته شده توسط بیژن | در دسته قدرت | نوشته شده در 26-02-2015

۷

Esclatationبرنامه نویس ها مخصوصا نرم افزاری ها (نوب ها!) معمولا کدهاشون رو خیلی کثیف، بدون هیچ آنالیز و بصورت خرکی پیاده می کنن بنابراین وقتی کد رو اجرا می کنن ده هزار تا باگ ریز و درشت پیدا می شه که هر کدومو که درست می کنی یکی دیگه سر از ناکجا آباد در میاره. بعد اون باگ هایی رو که خیلی تابلو هست رو رفع می کنن و بدون هیچ آنالیز بیشتر همون رو release می کنن. بنابراین یه هکر (یه گیک شاخ) می شینه پشت سیستم و یکم با سیستم کار می کنه بعد خطاها و اشتباهاتی رو که ممکنه یه نوب بکنه رو با توجه به کار برنامه روی کاغذ می نویسه و شروع می کنه به آنالیز کردن و در نهایت حفره رو پیدا می کنه و به اصطلاح با یه exploit سیستم رو میاره پایین