نوشته های خیلی ریییز GitHub
نوشته های خیلی ریییز Rss

به سادگی می توان نشان داد…

نوشته شده توسط بیژن | در دسته ریاضی | نوشته شده در 10-05-2014

۴

Besselچند هفته ای هست که این کتابا واقعا من رو سرویس کردند هی یک جاهایی می نویسه به سادگی می توان نشان داد، بدیهی است که …، خب آخه اتتی (بر وزن عوضی D:) اگر ساده هست اگه واضح هست خب بجایه این که بگی سادست تو دو سطر نشون بده دو ساعت وقت ما رو هم نگیر

به نظر من نویسنده خودش یادش نیست می گه بدیهیه آخه … (بخوانید سه نقطه) اگر بلد نیستی خب بگو بلد نیستم ،دیگه چرا سر کار می گذاری

این یکی از حرف هاییه که ته دلم گیر کرده بود مثلا یک نمونش رو تو ادامه مطلب می گذارم ببینید