نوشته های خیلی ریییز GitHub
نوشته های خیلی ریییز Rss

دستور & و کمی نصیحت

نوشته شده توسط بیژن | در دسته لینوکس | نوشته شده در 11-11-2013

۴

Codeخب امتحان ها هم تموم شد و ما هم به بحث شیرین سی رسیدیم

از الان دیگه به طور رسمی کار من با سی آغاز شده بنابراین مطالب راجع به برنامه نویسی و لینوکس هم بیشتر می شه!!!!!